Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ tuyển dụng giáo viên năm học 2024-2025

Mức lương: Tiền lương, thưởng hấp dẫn và thỏa thuận theo năng lực
Ngày đăng: 08/05/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2024

Do nhu cầu phát triển, năm học 2024-2025, Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ tuyển dụng bổ sung giáo viên. Thông tin cụ thể như sau:

Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ tuyển dụng giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng năm học 2023-2024

Mức lương: Tiền lương, thưởng hấp dẫn và thỏa thuận theo năng lực
Ngày đăng: 02/06/2023
Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2023

Do nhu cầu phát triển, năm học 2023-2024, Trường THCS-THPT Lý Thái Tổ có nhu cầu tuyển dụng bổ sung giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng các bộ môn sau:

Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2023-2024

Mức lương: Tiền lương, thưởng hấp dẫn và thỏa thuận theo năng lực
Ngày đăng: 26/05/2023
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2023

Do nhu cầu phát triển, năm học 2023-2024, Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 có nhu cầu tuyển dụng bổ sung giáo viên có đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu làm việc tại trường. Thông tin cụ thể như sau:

Trường Tiểu học Lý Thái Tổ thông báo tuyển dụng giáo viên cơ bản năm học 2023-2024

Mức lương: Tiền lương, thưởng hấp dẫn và thỏa thuận theo năng lực
Ngày đăng: 26/05/2023
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2023

Do nhu cầu phát triển, năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Lý Thái Tổ có nhu cầu tuyển dụng bổ sung 01 giáo viên cơ bản. Thông tin cụ thể như sau: