Sự kiện Học sinh Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ tham gia Festival Tiếng Anh quận Cầu Giấy năm học 2022-2023

Học sinh Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ tham gia Festival Tiếng Anh quận Cầu Giấy năm học 2022-2023