Cô Phạm Thị Thanh Tân

Cô Phạm Thị Thanh Tân

Cô Phạm Thị Thanh Tân

Điện thoại

Hòm thư

  • Ngày sinh

  • Chuyên môn

    Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh
  • Kinh nghiệm

Phạm Thị Thanh Tân<br/>

Phó Hiệu trưởng, PCT Công đoàn Cty<br/>

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ QLGD, Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh