Đời sống học đường

Dịch vụ xe tuyến đưa đón học sinh

05/04/2023

Dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh của Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ được bố trí dựa trên số lượng học sinh trên mỗi xe, vị trí của học sinh, tuyến đường đưa đón và thời gian để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Xem thêm

Lễ tổng kết 2022

26/05/2022

Những hình ảnh trong ngày Lễ tổng kết năm học 2022

Xem thêm

Hội trại nối vòng tay lớn

23/12/2021

Những hình ảnh của hội trại nối vòng tay lớn

Xem thêm