Đời sống học đường

Thông báo dịch vụ ăn sáng cho học sinh

06/12/2023

Nhận thức được vai trò quan trọng của bữa ăn sáng đối với việc tăng cường hoạt động thể chất, tinh thần cũng như khả năng học tập của học sinh, từ ngày 05 tháng 9 năm 2023 trường Tiểu học Lý Thái Tổ triển khai dịch vụ ăn sáng nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh, cụ thể như sau:

Xem thêm

Quy định chung về đồng phục của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ

05/10/2023

Học sinh của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ mua 01 bộ đồng phục tiêu chuẩn để đảm bảo có đủ đồng phục để đảm bảo tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường.

Xem thêm

Dịch vụ xe tuyến đưa đón học sinh

05/04/2023

Dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh của Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ được bố trí dựa trên số lượng học sinh trên mỗi xe, vị trí của học sinh, tuyến đường đưa đón và thời gian để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Xem thêm

Lễ tổng kết 2022

26/05/2022

Những hình ảnh trong ngày Lễ tổng kết năm học 2022

Xem thêm

Hội trại nối vòng tay lớn

23/12/2021

Những hình ảnh của hội trại nối vòng tay lớn

Xem thêm