I. Thông tin học sinh

II. Thông tin gia đình

1. Bố

2. Mẹ

3. Người liên hệ khác

4. Đầu mối liên hệ với gia đình

5. Thông tin anh/chị/em ruột

Anh/chi/em thứ nhất

Anh/chi/em thứ hai

III. Đăng ký dịch vụ học sinh

1. Đồng phục: Set đồng phục tiêu chuẩn

2. Dịch vụ xe đưa đón học sinh (02 chiều tại nhà: Đến trường trước 7:30. Đón về trước 17:30)

Đăng ký hình thức đón học sinh:

Đăng ký hình thức trả học sinh:

IV. Nguồn thông tin (Bạn biết đến Hệ thống Giáo dục Lý Thái Tổ theo cách nào?)