Ban giám hiệu


Cô Huỳnh Thị Hương

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
Trình độ:Cử nhân Sư phạm
Ngành GD Tiểu học, QL giáo dục

Cô Nguyễn Hồng Hạnh

Phó Hiệu trưởng
Trình độ:Thạc sĩ QLGD
Cử nhân SP – Ngành GD Tiểu học

Cô Phạm Thị Thanh Tân

Phó Hiệu trưởng, P.CT Công đoàn
Trình độ:Thạc sĩ QLGD
Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Khối lớp 1


Cô Đỗ Thị Hưng

Khối trưởng-Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Minh Hòa

Khối phó-Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thị Hiếu

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Phương Thảo

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Phạm Thị Lệ

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Đào Ngọc Huyền

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thị Thu Hoài

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Đinh Thúy Quỳnh

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thị Hằng Nga

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Phạm Hoàng Hà My

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Giáo viên Khối lớp 2


Cô Đỗ Thị Thật

Khối trưởng-Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Thạc sĩ sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Phan Thị Thoan

Khối phó-Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Đỗ Diệp Phương

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Quản Thị Thanh Huệ

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Cao Thị Diệp

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Lê Thúy Quỳnh

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Giáo viên Khối lớp 3


Cô Nguyễn Thị Thu Ngân

Khối trưởng-Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Thạc sĩ sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Khối phó-Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Phạm Thị Thúy Nga

Khối phó - Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Hoàng Thị Thu Hiền

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Quỳnh Mai

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Đỗ Thị Hạnh

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Vũ Thị Thu Vân

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thu Nga

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thu Phương

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Phạm Phương Nga

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Giáo viên Khối lớp 4


Cô Trần Kim Quế

Khối trưởng-Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Phạm Thị Thanh Hà

Khối phó-Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Thạc sĩ sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thị Thùy Linh

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Trần Diệu Linh

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Trần Thị Minh Châu

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Trần Thùy Anh

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Phạm Thị Bích Thủy

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Cao Thị Dung

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Thạc sĩ sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Giáo viên Khối lớp 5


Cô Bùi Thị Hoa

Khối trưởng - Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu họ

Cô Đoàn Thảo Ly

Khối phó-Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Văn Thu Huyền

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thị Dịu

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Tạ Thị Hồng Lý

Giáo viên phó chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Trần Cao Mai Hương

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Nguyễn Thị Vân Khánh

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Trần Thu Hằng

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Cô Đỗ Thanh Hương

Giáo viên chủ nhiệm
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành giáo dục tiểu học

Giáo viên Tổ Tiếng Anh


Cô Chu Thị Hồng Lưu

Tổ trưởng-Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Chuyên ngành Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hường

Tổ phó-Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ: Cử nhân Ngoại ngữ
Chuyên ngành Tiếng Anh

Cô Hoàng Thu Hương

Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ: Cử nhân Ngoại ngữ
Chuyên ngành Tiếng Anh

Cô Đỗ Thị Lan Hương

Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ: Cử nhân Ngoại ngữ
Chuyên ngành Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hoàn

Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ: Cử nhân Ngoại ngữ
Chuyên ngành Tiếng Anh

Cô Bùi Trung Nga Linh

Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ: Thạc sĩ ngoại ngữ
Chuyên ngành Tiếng Anh

Cô Phan Thị Cúc

Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ: Cử nhân Ngoại ngữ
Chuyên ngành Tiếng Anh

Cô Ngô Phương Anh

Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ: Cử nhân Tiếng Anh
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Giáo viên Tổ Văn - Thể - Mỹ


Cô Nguyễn Thị Nhung

Tổ trưởng, Giáo viên âm nhạc
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Chuyên ngành Âm nhạc

Cô Hoàng Bích Châu

Giáo viên Tin học – Tổ phó
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành Công nghệ thông tin

Cô Hoàng Thị Mười

Giáo viên Thể dục
Trình độ: Cử nhân Sư phạm
Ngành Giáo dục thể chất

Cô Nghiêm Thùy Trang

TPT Đội - GV Âm nhạc
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Chuyên ngành Âm nhạc

Cô Nguyễn Minh Ngọc

Phụ trách thư viện
Trình độ: Cử nhân Báo chí
Ngành Báo chí

Cô Đào Thu Hiền

Giáo viên Tin học
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Ngành: Công nghệ Thông tin

Cô Tống Thị Minh

Giáo viên Tin học
Trình độ:Cử nhân sư phạm
Ngành Công nghệ Thông tin

Cô Vũ Thị Xuyến

Giáo viên Thể dục
Trình độ: Cử nhân Sư phạm
Ngành Giáo dục thể chất

Thầy Hoàng Ngọc Nghĩa

Giáo viên Thể dục
Trình độ: Cử nhân Sư phạm
Ngành Giáo dục thể chất

Thầy Bùi Văn Tuyến

Giáo viên Thể dục
Trình độ: Cử nhân Sư phạm
Ngành Giáo dục thể chất

Cô Trần Thị Nga

Giáo viên Mỹ Thuật
Trình độ: Cử nhân Sư phạm
Ngành Mỹ thuật

Thầy Nguyễn Duy Chuẩn

Giáo viên Mỹ Thuật
Trình độ: Cử nhân Sư phạm
Ngành Mỹ thuật

Cô Trần Thu Trang

Giáo viên âm nhạc
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Chuyên ngành Âm nhạc

Cô Trần Thanh Hiếu

Giáo viên âm nhạc
Trình độ: Cử nhân sư phạm
Chuyên ngành Âm nhạc