Cô Nguyễn Minh Hòa

Cô Nguyễn Minh Hòa

Cô Nguyễn Minh Hòa

Điện thoại

Hòm thư

  • Ngày sinh

  • Chuyên môn

    Cử nhân sư phạm-Ngành giáo dục tiểu học
  • Kinh nghiệm

Nguyễn Minh Hòa

Khối phó-Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm-Ngành giáo dục tiểu học