Cô Tạ Thị Hồng Lý

Cô Tạ Thị Hồng Lý

Cô Tạ Thị Hồng Lý

Điện thoại

Hòm thư

  • Ngày sinh

  • Chuyên môn

    Cử nhân sư phạm-Ngành giáo dục tiểu học
  • Kinh nghiệm

Tạ Thị Hồng Lý

Giáo viên phó chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm-Ngành giáo dục tiểu học