TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ là trở thành một hệ thống giáo dục chất lượng cao, hướng tới chuẩn quốc tế. 

SỨ MỆNH

Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ có sứ mệnh đào tạo thế hệ tương lai của đất nước trở thành những công dân ưu tú, năng động, khỏe về thể chất, mạnh về trí lực, có tinh thần trách nhiệm, giàu lòng nhân ái và có đủ bản lĩnh, tự tin vươn cao, hội nhập toàn cầu.

Quyết tâm xây dựng một môi trường sư phạm lành mạnh, tiên tiến, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển năng lực cá nhân về trí tuệ, tính độc lập, sáng tạo và khả năng hợp tác thích ứng nhằm:

          
  1. Đánh thức và phát huy tối đa khả năng tiềm ẩn của bản thân trong tất cả các lĩnh vực.
  2. Đạt được sự tự tin trong giao tiếp, biết giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống.
  3. Biết sử dụng công nghệ mới.
  4. Hiểu biết và tôn trọng những chân giá trị của người khác.
  5. Sẵn sàng đóng góp sức lực của mình vì lợi ích xã hội và cộng đồng.