Sự kiện "Cùng khám phá - Vui trải nghiệm" tại Trại hè Lý Thái Tổ 2023

"Cùng khám phá - Vui trải nghiệm" tại Trại hè Lý Thái Tổ 2023